godlo.png
Tematy na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2013/ 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez DM   
czwartek, 05 września 2013 11:05

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W KADZIDLE

PROPOZYCJE TEMATÓW  NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

ROK SZKOLNY 2013/ 2014

I. LITERATURA

 1. 1. Pomysły na życie w literaturze średniowiecza i renesansu. Omów na wybranych przykładach.
 2. 2. Bezkompromisowość i kompromis. Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów literackich dwóch epok.
 3. 3. „Dobra żona męża korona” – zaprezentuj rozmaite obrazy małżonek w literaturze, analizując wybrane przykłady tekstów.
 4. 4. Literackie wizje szczęścia. Na wybranych przykładach przedstaw różne ujęcia motywu.
 5. 5. Moralne koszty zdobywania władzy i pieniędzy. Omów problem w oparciu o analizę wybranych przykładów literackich.
 6. 6. Orient jako inspiracja pisarzy. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory z różnych epok.
 7. 7. Literackie portrety uwodziciela. Omów zagadnienie, odwołując sie do wybranych lektur.
 8. 8. Wędrówka jako motyw literacki. Przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.
 9. 9. Zyski i koszty robienia kariery. Omów zagadnienie, analizując biografię i postawę wybranych bohaterów literackich.
 10. 10. „Mieć” czy „być”? Bohaterowie literaccy wobec sfery wartości. Omów ujęcie problemu w różnych utworach epickich.
 11. 11. Geneza utworu jako klucz do jego odczytania. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
 12. 12. Tradycje powstań  narodowowyzwoleńczych w twórczości S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego. Dokonaj ich prezentacji i określ stosunek twórców do nich.
 13. 13. Postacie fantastyczne i ich funkcje literaturze. Zinterpretuj ich znaczenie w wybranych utworach.
 14. 14. „Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej” [J. Brodski]. Przedstaw bohaterów literackich aktywnych życiowo              i biernych.
 15. 15. Mezalianse w powieściach XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 16. 16. Młodzi Polacy w literaturze. Posługując się wybranymi tekstami z epoki oświecenia, romantyzmu i lat wojny i okupacji przedstaw i porównaj wizerunki bohaterów .
 17. 17. Stosunek twórców literatury do problemu „inności” człowieka (np. choroba, kalectwo). Omów na przykładzie wybranych utworów.
 18. 18. Przedstaw moralne doświadczenia pokolenia Kolumbów w oparciu o twórczość K. K. Baczyńskiego, T. Borowskiego i  T. Różewicza.
 19. 19. Skonfrontuj różne postawy człowieka w sytuacji zagrożenia przedstawione w literaturze polskiej.
 20. 20. Relacje pomiędzy człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów autorów literatury współczesnej.
 21. 21. Różne typy bohaterów w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj je na podstawie analizy wybranych utworów epickich.
 22. 22. Bohater determinowany przez swoje otoczenie. Omów wpływ środowiska na postawy wybranych postaci literackich, odwołując się do analizy                             i interpretacji wybranych przykładów.
 23. 23. Bohater negatywny i jego funkcja w literaturze różnych epok. Przedstaw na kilku wybranych przykładach, dokonując charakterystyki porównawczej.
 24. 24. Bohater poszukujący. Przedstaw różne kreacje literackie, odnosząc się do analizy wybranych przykładów.
 25. 25. Od antycznego herosa do współczesnego bojownika. Omów i porównaj różne kreacje rycerza i żołnierza w literaturze, odwołując się do analizy                         i interpretacji wybranych przykładów.
 26. 26. Człowiek sukcesu i bohater przegrany. Scharakteryzuj wybrane przykłady postaci literackich w wybranych utworach z różnych epok.
 27. 27. Demony, diabły i inne personifikacje zła. Przedstaw i zinterpretuj funkcje tych motywów w literaturze, odwołując się do analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 28. 28. Wieś i jej mieszkańcy. Zaprezentuj różne konwencje przedstawiania tego motywu w literaturze wybranych epok, odwołując się do analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 29. 29. Przedstaw i oceń różne koncepcje patriotyzmu w wybranych utworach twórców różnych epok.
 30. 30. Zwycięzcy i pokonani. Przedstaw literacki obraz doświadczeń Polaków w czasie II wojny światowej, odwołując się do analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 31. 31. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich, dokonując analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 32. 32. Relacje między rodzicami a dzieckiem w literaturze różnych epok. Omów problem odwołując się do analizy wybranych przykładów.
 33. 33. Zaprezentuj i oceń najciekawsze, twoim zdaniem, portrety bohaterów literackich skazanych na samotność i samotnych z wyboru. Odwołuj się do analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 1. 34. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.
 2. 35. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory pozytywizmu i z innych okresów literackich.
 3. 36. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 4. 37. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie analizy wybranych utworów powstałych w różnych epokach literackich.
 5. 38. Człowiek wobec zbrodni i kary. Wykorzystując 3 wybrane przykłady z różnych epok, przedstaw problematykę moralną ukazaną w utworach literackich.
 6. 39. Różne sposoby okazywania miłości do kobiety. Przedstaw je przywołując utwory literackie z różnych epok.
 7. 40. Portret Żydów polskich w literaturze. Omów różnorodność ujęcia postaci w wybranych dziełach.
 8. 41. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.
 9. 42. Motyw cierpienia w literaturze. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
 10. 43. Różne ujęcia motywu pracy w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów.
 11. 44. Łagry i lagry. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie. Dokonaj stosownych porównań.
 12. 45. Miłość niespełniona w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie na podstawie utworów z różnych epok.
 13. 46. Portrety kobiet nieszczęśliwych w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 14. 47. Miłość siostrzana w literaturze. Omów funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach.

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. 48. Ewangelia a film. Dokonaj analizy porównawczej wizerunku Jezusa w oparciu o wybrane dzieła.
 2. 49. Średniowieczny romans czy współczesny harlequin? W jakich konwencjach literatura oraz film prezentują wizerunek miłości? Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł.
 3. 50. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory.
 4. 51. Sentymentalizm w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane dzieła.
 5. 52. Pejzaż jako temat literatury i sztuk wizualnych. Porównaj sposoby jego przedstawienia, odwołując się do wybranych przykładów.
 6. 53. Na wybranych przykładach omów wyobrażenia kobiecości obecne w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 7. 54. Topos rycerza. Zbadaj sposoby jego przedstawiania w wybranych dziełach literackich i malarskich.
 8. 55. Różne ujęcia Powstania Styczniowego w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw temat, odwołując się do twórczości E. Orzeszkowej                          i S. Żeromskiego oraz malarstwa Grottgera i Gierymskiego.
 9. 56. Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Omów na wybranym przykładzie i dokonaj oceny.
 10. 57. Filmy współczesne, które cenię najbardziej. W uzasadnieniu swego wyboru wykorzystaj adaptacje utworów literackich.
 11. 58. Motyw rozstania w literaturze i filmie. Różnice jego ujęcia. Przedstaw na wybranych przykładach.

III. JĘZYK

 1. 59. Sztuka przemawiania naszych polityków. Dokonaj analizy wypowiedzi sejmowych dwóch wybranych polityków.
 2. 60. Przeanalizuj znaczące imiona bohaterów literackich. W jaki sposób są tworzone, jaką pełnia rolę?
 3. 61. Język wybranego bohatera literackiego. Omów na dowolnym przykładzie.
 4. 62. Na podstawie analizy wybranych programów telewizyjnych przeanalizuj język ich prezenterów [np. sport, prognoza pogody, publicystyka, itp.].
 5. 63. Wykorzystanie związków frazeologicznych w nagłówkach prasowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach  z współczesnych artykułów.
 6. 64. Oceń na wybranych przykładach poprawność językową i komunikatywność instrukcji obsługi typowych urządzeń mechanicznych.
 7. 65. Omów rodzaje i zanalizuj mechanizmy powstawania błędów językowych występujących w prasie.
 8. 66. Nazwy ulic i placów w wybranym mieście. Spróbuj dokonać klasyfikacji i analizy słowotwórczej.
 9. 67. Słowniki, poradniki, encyklopedie - ich rodzaje i użyteczność. Na wybranych przykładach dokonaj charakterystyki i oceń ich przydatność w pracy ucznia, biorąc pod uwagę różne czynniki, np. sposób i zakres podawanej informacji.
 10. 68. Analizując zgromadzone przez siebie materiały, omów cechy wybranego dialektu polskiego.
 11. 69. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny – omów i zilustruj przykładami.
 12. 70. Język i styl wyznań miłosnych. Rozważ temat na przykładach tekstów epistolarnych i liryki miłosnej dwóch wybranych epok literackich.
Poprawiony: czwartek, 05 września 2013 11:12
 

Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

6.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj46
Wczoraj82
Wizyt w tygodniu128
Wizyt w miesiącu1139
Łącznie wizyt112593

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło